Månadsarkiv: september 2014

I valrörelsen verkade det som om skolan var statlig…

Anders Persson: Som medlem i en panel vid Statsvetarnas valvaka vid Lunds universitet ombads jag besvara frågan: Hur blir det med skolan efter valet 2014? Valrörelsen har varit minst sagt motsägelsefull i och med att debatten på en och samma

Publicerad i Blogg

Lärarnas missnöje är inneslutet i själva skolutvecklingen

Anders Persson: Enligt jobbhälsobarometern, som genomförs varje år av företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges företagshälsor, upplever lärare en synnerligen besvärlig arbetsmiljö: ”Mer än varannan anställd inom skolan uppger att de inte får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning och fler än fyra

Publicerad i Blogg

Nu älskar visst alla skolan

Anders Persson: I valrörelsen 2014 presenterar de politiska partierna omfattande ekonomiska satsningar och reformer när det gäller skolan. Samtidigt lanseras olika förslag om organisationsförändringar, såsom tioårig grundskola och obligatoriskt gymnasium. Flera partier verkar eniga om att skolan behöver mer resurser,

Publicerad i Blogg