Årliga Arkiv: 2015

Självbetraktelsens skamkänslor – om föreläsningens ut- och intryck

Anders Persson: En gång i tiden var föreläsningen en sak mellan föreläsaren och den fysiskt närvarande publiken. Med möjligheten att förmedla föreläsningar via Internet i antingen slutna eller varierande grad öppna former, har den fysiskt närvarande publiken ersatts av eller

Publicerad i Blogg

Sociala medier: Känn den sociala klibbighetsnivån!

Anders Persson: I augustinumret av tidningen Femina intervjuas jag om hur sociala medier – i synnerhet Facebook och Instagram – påverkar gränser mellan det privata och offentliga (i betydelsen publika). Jag har reflekterat över dessa gränser alltsedan jag i mobiltelefonens

Publicerad i Blogg

En solförmörkelsehistoria som möjligen illustrerar djupet i skolans kris

Anders Persson: En lärarvikarie undervisar om förintelsen i en Komvuxkurs i svenska för invandrare, en elev förefaller upprepade gånger förneka förintelsen, lärarvikarien argumenterar emot men ber efter ett tag eleven vara tyst och utvisar till slut eleven ur klassrummet. Eleven

Publicerad i Blogg