Månadsarkiv: mars 2015

En solförmörkelsehistoria som möjligen illustrerar djupet i skolans kris

Anders Persson: En lärarvikarie undervisar om förintelsen i en Komvuxkurs i svenska för invandrare, en elev förefaller upprepade gånger förneka förintelsen, lärarvikarien argumenterar emot men ber efter ett tag eleven vara tyst och utvisar till slut eleven ur klassrummet. Eleven

Publicerad i Blogg