Bloggarkiv

Etikettsbrottet är budskapet – i alla fall för Trump, kanske också för Dylan

Anders Persson Två amerikanska män har senaste tiden rört om i den sociala interaktionsordningen. Den ene republikansk presidentkandidat som storpratande försöker förvandla amerikansk politik till en alltigenom absurd teater. Den andre amerikansk musiker/poet som i dagarna tilldelats Nobels litteraturpris och

Publicerad i Blogg

Självbetraktelsens skamkänslor – om föreläsningens ut- och intryck

Anders Persson: En gång i tiden var föreläsningen en sak mellan föreläsaren och den fysiskt närvarande publiken. Med möjligheten att förmedla föreläsningar via Internet i antingen slutna eller varierande grad öppna former, har den fysiskt närvarande publiken ersatts av eller

Publicerad i Blogg

Sociala medier: Känn den sociala klibbighetsnivån!

Anders Persson: I augustinumret av tidningen Femina intervjuas jag om hur sociala medier – i synnerhet Facebook och Instagram – påverkar gränser mellan det privata och offentliga (i betydelsen publika). Jag har reflekterat över dessa gränser alltsedan jag i mobiltelefonens

Publicerad i Blogg

En solförmörkelsehistoria som möjligen illustrerar djupet i skolans kris

Anders Persson: En lärarvikarie undervisar om förintelsen i en Komvuxkurs i svenska för invandrare, en elev förefaller upprepade gånger förneka förintelsen, lärarvikarien argumenterar emot men ber efter ett tag eleven vara tyst och utvisar till slut eleven ur klassrummet. Eleven

Publicerad i Blogg

I valrörelsen verkade det som om skolan var statlig…

Anders Persson: Som medlem i en panel vid Statsvetarnas valvaka vid Lunds universitet ombads jag besvara frågan: Hur blir det med skolan efter valet 2014? Valrörelsen har varit minst sagt motsägelsefull i och med att debatten på en och samma

Publicerad i Blogg

Lärarnas missnöje är inneslutet i själva skolutvecklingen

Anders Persson: Enligt jobbhälsobarometern, som genomförs varje år av företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges företagshälsor, upplever lärare en synnerligen besvärlig arbetsmiljö: ”Mer än varannan anställd inom skolan uppger att de inte får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning och fler än fyra

Publicerad i Blogg

Nu älskar visst alla skolan

Anders Persson: I valrörelsen 2014 presenterar de politiska partierna omfattande ekonomiska satsningar och reformer när det gäller skolan. Samtidigt lanseras olika förslag om organisationsförändringar, såsom tioårig grundskola och obligatoriskt gymnasium. Flera partier verkar eniga om att skolan behöver mer resurser,

Publicerad i Blogg

Artiklar

Här finner du länkar till samtliga artiklar.

Publicerad i Artiklar

Framed School – frame factors, frames and the dynamics of social interaction in school

Publicerad i Artiklar

Skola för alla, utbildning för många, kunskap för några

Anders Persson: Utbildning har förmodligen aldrig tidigare haft en mer upphöjd ställning än de senaste två decennierna – åtminstone att döma av talet om utbildning. Samtidigt är skolan i kris eftersom den inte förefaller kunna leverera allt det som politiska

Publicerad i Blogg